Address: De Vlaschaard 57, 1183KM, Amstelveen, Nederland
Telefoon: 020-4410155 Website: www.vedanta-nl.org

Go To Welcome Page             Go to Introduction

ANBI INFORMATIE

ANBI NUMMER

Officiële naam: Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland

Adres: De Vlaschaard 57, 1183KM, AMSTELVEEN

Telfoonnummer : 020-4410155

Email adres: vedanta.nederland@gmail.com

Kamer van Koophandel Nummer: 404611803

Doelstelling van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland volgens de statuten:

a. Het bevorderen van de studie van de Vedanta filosofie, zoals uitgedragen door Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda en anderen behorende tot de Ramakrishna Orde, alsmede het bevorderen van spirituele disciplines, zoals meditatie en gebed.

Beleidsplan van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland:

De Vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
a.het uitgeven van een periodieke nieuwsbrief of verenigingsblad;

b. het uitbrengen van brochures, folders en dergelijke;

c.het organiseren van lezingen, studiebijeenkomsten en retraites;

d. het in de Nederlandse taal ujitgeven van boeken die direct verband houden met de religieuze en filosofische doeleinden van de vereniging en niet in het commerciële circuit verkrijgbaar zijn;

e. zorg te dragen voor een passende woonruimte voor het Hoofd van het Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland, hierna te noemen; het Hoofd van het Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland onder laatstgenomde wordt verstaan de Swami, die op verzoek van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland door het bestuur van de Ramakrishna Math te Belur Math, District Howrah, India, is aangewezen om de leden, aspirantleden, begunstigers en vrienden van de vereniging in hun geestelijk leven bij te staan;

f. het oprichten van een centrum of centra in Nederland, waar activiteiten kunnen plaatsvinden, die in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging en waar de leden, aspirantleden, begunstigers en vrienden van de vereniging elkaar kunnen ontmoeten, in het bijzonder de tot stand brenging van een ashram met het Hoofd van het Vedanta Centrum als geestelijk liedsman

h. het onderhouden van regelmatige betrekkingen met de Ramakrishna Math in India en de overige centra van de Ramakrishna Orde in Europa.

BESTUURSLEDEN

van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland :

Voorzitter:

SWAMI SUNIRMALANANDA

(BSNnummer: 330789363) Adres: De Vlaschaard 57, 1183KM, AMSTELVEEN

Vice-Voorzitter:

MEVR MARY SAALEMAN

Adres: [vraag ons als dat nodig is]

vrijwilligerswerk

Secretaris:

DHR CHITTABRATA SAHA

vrijwilligerswerk

Peningmeester:

DHR. NILAY SAHA

vrijwilligerswerk

Bestuurslid:

DHR HUGO VAN DOORN

vrijwelligerswerk

DHR PRAMIT CHAUDHURI

Vrijwelligerswerk

Bestuurslid:

MEV PRAJNAPARAMITA BHATTACHARYA

Vrijwelligerswerk

Bestuurslid:

MEV SUCHISMITA DEB

Vrijwelligerswerk

DHR VISHAMBHAR NATH PANDEY

Vrijwelligerswerk

Een geweldige toegewijde, die ons heeft geholpen.

MEVROUW SPARLA

Mevrouw Truus Middendorp Sparla (1921-2016) was een bewonderaar van Sri Ramakrishna, Heilige Moeder en Swami Vivekananda. Haar leven en haar man, de heer Jan Middendorp's leven, waren gewijd aan Ramakrishna Vedanta. Mevrouw Sparla heeft een testament verlaten, die haar besparingen aan de Ramakrishna Vedanta Vereniging heeft nagemaakt. Bijgevolg kreeg de Vedanta Vereniging 80718 euro. Wij zijn altijd dankbaar voor de overleden mevrouw Middendorp Sparla. Moge haar ziel en mevrouw Jan in eeuwige vrede zijn, is ons nederige gebed. Mrs Truus Middendorp Sparla was born in 1921 and passed away in 2016, at the age of 95 years. Her husband was Mr. Jan Middendorp. They had no children. Mr Jan Middendorp had an advertisement design bureau. Mrs Middendorp Sparla worked at home for the company, taking care of the financial and administration work as well as housekeeping. She was very devoted to her husband Jan, who died in 2005. Both Mrs Truus and Mr Jan were initially involved with yoga and later with the Ramakrishna Vedanta for many years . Mrs Truus was devoted to the Ramakrishna Vedanta Centre and it was a deep wish of the couple that the Ramakrishna Vedanta Centre should be firmly established in the Netherlands. Truus Sparla was socially very concerned for people, both family members as well as others. Her door was always open for everyone. Mrs Sparla left a will donating her savings to the Vedanta Centre. This Centre, which was struggling for survival, is deeply indebted to the family for this enormous contribution. We thank the family and pray to Sri Ramakrishna, Holy Mother, and Swamiji for the blessings to be upon Mrs Sparla, Mr Jan Middendorp, and everyone related to them. Jai Ramakrishna, Jai Maa Sarada!

ACCOUNTS OF THE CENTRE

REKENINGEN VAN DE VEDANTA CENTRUM

ACTIVITEITENVERSLAG JULI 2018 TOT DECEMBER 2018

http://www.vedanta-nl.org/JULY TO DECEMBER 2018 HALF YEARLY.pdf

ACTIVITEITENVERSLAG EN FINANCIEEL VERSLAG  Juli 2017- June 2018

 

Verslaag tot Juni 2017

Activiteitenverslag en financieel verslag
(2015-2016)Die genereuze mensen die ons hebben geholpen


Mrs Anila Gupta (USA), Dr Naren Gupta (USA), Mrs Rita Mellem (USA), Mr Maha Sinnathambhy (Australia), Mrs Rajkumari V. Asrani (USA), Swami Sarvadevananda (Hollywood, USA), Swami Dayatmananda (London, UK), Swami Chetanananda (St Louis USA), Mev (overleden) Truus Middendorp Sparla

Andere reguliere helpers:

Dhr Jan Eppinga, Mev Mary Saaleman, Dhr K Roy Choudhury, Dhr N. Van Raaj, Mev Shamira

Membership fees: 30 euro per jaar.