Address: Rijksweg 141 en 142, Hoogersmilde, 9423PA, Nederland
Telefoon: 0592-865283    Website: www.vedanta-nl.org

WIJ ZIJN VERHUIZED OP 9 APRIL 2020!

Go To Welcome Page             Go to Introduction

ANBI INFORMATIE

ANBI NUMMER

Officiële naam: Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland

Adres: Rijksweg 141 en 142, Hoogersmilde, 9423PA

Telfoonnummer : 0592-865283

Email adres: vedanta.nederland@gmail.com

Kamer van Koophandel Nummer: 404611803

RSIN nummer: 816057205

ANBI NUMMER: 8160.57.205

Doelstelling van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland volgens de statuten:

a. Het bevorderen van de studie van de Vedanta filosofie, zoals uitgedragen door Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda en anderen behorende tot de Ramakrishna Orde, alsmede het bevorderen van spirituele disciplines, zoals meditatie en gebed.

Beleidsplan van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland:

De Vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
a.het uitgeven van een periodieke nieuwsbrief of verenigingsblad;

b. het uitbrengen van brochures, folders, maandelijkse online magazine Vedanta Vani en dergelijke;

c.het organiseren van lezingen, studiebijeenkomsten en retraites;

d. het in de Nederlandse taal ujitgeven van boeken die direct verband houden met de religieuze en filosofische doeleinden van de vereniging en niet in het commerciële circuit verkrijgbaar zijn;

e. zorg te dragen voor een passende woonruimte voor het Hoofd van het Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland, hierna te noemen; het Hoofd van het Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland onder laatstgenomde wordt verstaan de Swami, die op verzoek van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland door het bestuur van de Ramakrishna Math te Belur Math, District Howrah, India, [www.belurmath.org] is aangewezen om de leden, aspirantleden, begunstigers en vrienden van de vereniging in hun geestelijk leven bij te staan;

f. het oprichten van een centrum of centra in Nederland, waar activiteiten kunnen plaatsvinden, die in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging en waar de leden, aspirantleden, begunstigers en vrienden van de vereniging elkaar kunnen ontmoeten, in het bijzonder de tot stand brenging van een ashram met het Hoofd van het Vedanta Centrum als geestelijk liedsman

h. het onderhouden van regelmatige betrekkingen met de Ramakrishna Math in India en de overige centra van de Ramakrishna Orde in Europa.

BESTUURSLEDEN

van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland :

Voorzitter: 

SWAMI SUNIRMALANANDA

Adres: Rijksweg 141, Hoogersmilde, 9423PA

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden;onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten declareren.

Vice-Voorzitter:

MEV MARY SAALEMAN

Adres: [vraag ons als dat nodig is]

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten declareren.

Secretaris:

DHR CHITTABRATA SAHA

Adres: [vraag ons als dat nodig is]

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten declareren.

Peningmeester

DHR. VISHAMBHAR NATH PANDEY

Adres: [vraag ons als dat nodig is]

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten declareren.

Bestuurslid:

MEV ADITI ENGEL

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Adres [vraag ons als dat nodig is]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten  declareren

DHR ASHISH MANGLA

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

[AMSTELVEEN. Adres vraag ons als dat nodig is]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten  declareren

DHR. HUGO VAN DOORN

Adres: [vraag ons als dat nodig is]

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten  declareren

DHR PARTHA UPADHYAY

Adres [vrag ons als dat nodig is]

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten  declareren

DHR PRAMIT  CHAUDHURI

Adres: [Vraag ons als dat nodig is]

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten declareren

 Bestuurslid

MEV SUCHISMITA DEB

Adres: [vraag ons als dat nodig is]

Vrijwilligerswerk [Onbezoldigd]

Bestuursleden verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend niet-bovenmatig vacatiegeld en zij mogen slechts zakelijk gemaakte kosten declareren.

 

Een geweldige toegewijde, die ons heeft geholpen.

MEVROUW MIDDENDORP SPARLA

Mevrouw Truus Middendorp Sparla (1921-2016) was een bewonderaar van Sri Ramakrishna, Heilige Moeder en Swami Vivekananda. Haar leven en haar man, de heer Jan Middendorp's leven, waren gewijd aan Ramakrishna Vedanta. Mevrouw Sparla heeft een testament verlaten, die haar besparingen aan de Ramakrishna Vedanta Vereniging heeft nagemaakt. Bijgevolg kreeg de Vedanta Vereniging 80718 euro. Wij zijn altijd dankbaar voor de overleden mevrouw Middendorp Sparla. Moge haar ziel en mevrouw Jan in eeuwige vrede zijn, is ons nederige gebed.

Mrs Truus Middendorp Sparla was born in 1921 and passed away in 2016, at the age of 95 years. Her husband was Mr. Jan Middendorp. They had no children. Mr Jan Middendorp had an advertisement design bureau. Mrs Middendorp Sparla worked at home for the company, taking care of the financial and administration work as well as housekeeping. She was very devoted to her husband Jan, who died in 2005. Both Mrs Truus and Mr Jan were initially involved with yoga and later with the Ramakrishna Vedanta for many years . Mrs Truus was devoted to the Ramakrishna Vedanta Centre and it was a deep wish of the couple that the Ramakrishna Vedanta Centre should be firmly established in the Netherlands. Truus Sparla was socially very concerned for people, both family members as well as others. Her door was always open for everyone. Mrs Sparla left a will donating her savings to the Vedanta Centre. This Centre, which was struggling for survival, is deeply indebted to the family for this enormous contribution. We thank the family and pray to Sri Ramakrishna, Holy Mother, and Swamiji for the blessings to be upon Mrs Sparla, Mr Jan Middendorp, and everyone related to them. Jai Ramakrishna, Jai Maa Sarada!

____________________

ACCOUNTS OF THE CENTRE/ Rekeningen van de Vedanta Centrum

REKENINGEN VAN DE RAMAKRISHNA VEDANTA VERENIGING NEDERLAND

FINANCEEL JAAR 01 JULI 2022 TOT 30 JUNI 2023

Balans zoals 30 juni 2023

 

Activiteitenverslag 01 juli 2022 tot 31 juni  2023

[Jaarlijkse ontvangsten en betalingen]

 

Activiteitenverslag 01 januari 2023 tot 30 juni  2023

Halfjaarlijks financieel verslag

 

Activiteitenverslag 01 juli 2022 tot 31 december  2022

Halfjaarlijks financieel verslag

FINANCEEL JAAR 01 JULI 2021 TOT 30 JUNI 2022

BALANS 30 juni 2022

Activiteitenverslag 01 JULI 2021 TOT 30 JUNI 2022

[Jaarlijkse ontvangsten en betalingen]

 

 

Activiteitenverslag 01 januari 2022 tot 30 juni  2022

Activiteitenverslag 01 juli 2021 tot 31 december  2021

 

 

FINANCEEL JAAR 01 JULI 2020 TOT 30 JUNI 2021

BALANS 30 JUNI 2021

Activiteitenverslag 01 JULI 2020 TOT 30 JUNI 2021

[Jaarlijkse ontvangsten en betalingen]

 

Activiteitenverslag 01 januari 2021 tot 30 juni  2021

Activiteitenverslag 01 juli 2020 tot 31 december  2020

 

FINANCEEL JAAR 01 JULI 2019 TOT 30 JUNI 2020

BALANS 30 JUNI 2020

Activiteitenverslag 01 JULI 2019 TOT 30 JUNI 2020

[Jaarlijkse ontvangsten en betalingen]

 

Activiteitenverslag 01 JAN 2020 tot 30 JUNI 2020

 

 

Activiteitenverslag 01 juli 2019 tot 31 december  2019

 

 

 

FINANCEEL JAAR 01 JULI 2018 TOT 30 JUNI 2019

Balans 30 juni 2019

Activiteitenverslag 01 JULI 2018 TOT 30 JUNI 2019

[Jaarlijkse ontvangsten en betalingen]

 

Activiteitenverslag 01 Januari 2019 tot 30 Juni 2019

 

ACTIVITEITENVERSLAG JULI 2018 TOT DECEMBER 2018

 

_________________________

FINANCEEL JAAR 01 JULI 2017 TOT 30 JUNI 2018

BALANS 01 juli 2018

ACTIVITEITENVERSLAG EN FINANCIEELVERSLAG  Juli 2017- June 2018

ACTIVITEITENVERSLAG EN FINANCIEELVERSLAG 01 JAN 2018 TOT 30 JUN 2018

ACTIVITEITENVERSLAG EN FINANCIEELVERSLAG 01 JULI 2017 TOT 31 DEC 2017

_________________

FINANCIEEL JAAR 01 JULI 2016 TOT 30 JUNI 2017

BALANS 01 juli 2017

JAARLIJKSE ACTIVITEITENVERSLAG EN FINANCIEELVERSLAG 01 juli 2016  tot 30 juni 2017

ACTIVITEITENVERSLAG EN FINANCIEELVERSLAG 01 Jan 2017 tot 30 juni 2017

ACTIVITEITENVERSLAG EN FINANCIEELVERSLAG Augustus 2016 tot 31 December 2016

_________________

Financieel Jaar 01 Juli 2015 tot 31 Juli 2016

BALANS 31 juli 2016

ACTIVITEITENVERSLAG 01 juli 2015 tot 30 juni 2016

 

Die genereuze mensen die ons hebben geholpen


Mrs Anila Gupta (USA), Dr Naren Gupta (USA), Mrs Rita Mellem (USA), Mr Maha Sinnathambhy (Australia), Mrs Rajkumari V. Asrani (USA), Swami Sarvadevananda (Hollywood, USA), Swami Dayatmananda (London, UK), Swami Chetanananda (St Louis USA), Mev (overleden) Truus Middendorp Sparla

Andere reguliere helpers:

Dhr Jan Eppinga, Mev Mary Saaleman, Dhr K Roy Choudhury, Dhr N. Van Raaj, Mev Shamira