Address: De Vlaschaard 57, 1183KM,  Amstelveen, Nederland   Telefoon: 020-4410155   Website: www.vedanta-nl.org 

Return to  Welcome Page

Go to Introduction

Naar Menu

   

ANBI INFORMATIE

ANBI NUMMER 8160.57.2055
OfficiŽle naam: Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland
Adres: De Vlaschaard 57, 1183KM, AMSTELVEEN
Telfoonnummer 020-4410155
Email adres: vedanta.nederland@gmail.com
Kamer van Koophandel Nummer: 404611803
Doelstelling van de Ramakrishna Vedanta Vereniging volgens de statuten: a. Het bevorderen van de studie van de Vedanta filosofie, zoals uitgedragen door Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda en anderen behorende tot de Ramakrishna Orde, alsmede het bevorderen van spirituele disciplines, zoals meditatie en gebed.

 

Beleidsplan van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland

De Vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

a.het uitgeven van een periodieke nieuwsbrief of verenigingsblad;

b. het uitbrengen van brochures, folders en dergelijke;

c.het organiseren van lezingen, studiebijeenkomsten en retraites;

d. het in de Nederlandse taal ujitgeven van boeken die direct verband houden met de religieuze en filosofische doeleinden van de vereniging en niet in het commerciŽle circuit verkrijgbaar zijn;

e. zorg te dragen voor een passende woonruimte voor het Hoofd van het Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland, hierna te noemen; het Hoofd van het Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland onder laatstgenomde wordt verstaan de  Swami, die op verzoek van de Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland door het bestuur van de Ramakrishna Math te Belur Math, District Howrah, India, is aangewezen om de leden, aspirantleden, begunstigers en vrienden van de vereniging in hun geestelijk leven bij te staan;

f. het oprichten van een centrum of centra in Nederland, waar activiteiten kunnen plaatsvinden, die in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging en waar de leden, aspirantleden, begunstigers en vrienden van de vereniging elkaar kunnen ontmoeten, in  het bijzonder de tot stand brenging van een ashram met het Hoofd van het Vedanta Centrum als geestelijk liedsman

h. het onderhouden van regelmatige betrekkingen met de Ramakrishna Math in India en de overige centra van de Ramakrishna Orde in Europa

BESTUURSLEDEN van de  Ramakrishna Vedanta Vereniging Nederland

Voorzitter:

SWAMI SUNIRMALANANDA (BSNnummer: 330789363)

Adres: De Vlaschaard 57, 1183KM, AMSTELVEEN

Vice-Voorzitter:

MEVR MARY SAALEMAN

Adres: Zwanenkamp 111 3607RJ MAARSSEN

vrijwilligerswerk

Secretaris:

DHR BHUSHAN RENUSE

Adres:

vrijwilligerswerk

Peningmeester:

DHR. NILAY SAHA

Adres: Winkel Centrum Woensel 206 5625VL, Eindhoven

vrijwilligerswerk

Bestuurslid:

DHR HUGO VAN DOORN

vrijwelligerswerk

Bestuurslid:

DHR PRAMIT CHAUDHURI

Vrijwelligerswerk

Bestuurslid:

DHR CHITTABRATA SAHA

Vrijwelligerswerk

Bestuurslid:

MEV SUCHISMITA DEB

Vrijwelligerswerk

 

Mevrouw Truus Middendorp Sparla (1921-2016) was een bewonderaar van Sri Ramakrishna, Heilige Moeder en Swami Vivekananda. Haar leven en haar man, de heer Jan Middendorp's leven, waren gewijd aan Ramakrishna Vedanta. Mevrouw Sparla heeft een testament verlaten, die haar besparingen aan de Ramakrishna Vedanta Society of Holland heeft nagemaakt. Bijgevolg kreeg de Vedanta Society 80718 euro. Wij zijn altijd dankbaar voor de overleden mevrouw Middendorp Sparla. Moge haar ziel en mevrouw Jan in eeuwige vrede zijn, is ons nederige gebed.

Mrs  Truus Middendorp Sparla was born in 1921 and passed away in 2016, at the age of 95 years.  Her husband was  Mr. Jan Middendorp. They had no children.    Mr Jan Middendorp had an advertisement design bureau. Mrs Middendorp Sparla worked  at home for the company, taking care of the financial and administration work as well as housekeeping. She was very devoted to her husband Jan, who died in 2005. Both Mrs Truus and Mr Jan were initially involved with yoga and later with the Ramakrishna Vedanta for many years . Mrs Truus was devoted to the Ramakrishna Vedanta Centre and it was a deep wish of the couple that the Ramakrishna Vedanta Centre should be firmly established in the Netherlands. Truus Sparla was socially very concerned  for  people, both family members as well as others. Her door was always open for everyone. Mrs Sparla left a will donating her savings to the Vedanta Centre. This Centre, which was struggling for survival, is deeply indebted to the family for this enormous contribution. We thank the family and pray to Sri Ramakrishna, Holy Mother, and Swamiji for the blessings to be upon Mrs Sparla, Mr Jan Middendorp, and everyone related to them.

 

Jai Ramakrishna, Jai Maa Sarada!

 

 

 

JANUARI 2018

HALFJAARLIJKSE FINANCIELE RAPPORT  JULI TOT DECEMBER 2017

 

VERSLAG. TOT JUNI 2017

Activiteitenverslag en financieel verslag (2015-2016)
 

Die genereuze mensen die ons hebben geholpen

Meer dan 2000 euros: Mrs Anila Gupta (USA),  Dr Naren Gupta (USA),  Mrs Rita Mellem (USA),  Mr  Maha Sinnathambhy (Australia),  Mrs Rajkumari V. Asrani (USA),  Swami Sarvadevananda (Hollywood, USA),  Swami Dayatmananda (London, UK),  Swami Chetanananda (St Louis USA)  Mev (overleden) Truus Middendorp Sparla

Andere reguliere helpers:  Dhr Jan EppingaMev Mary Saaleman, Dhr K Roy Choudhury, Dhr N. Van Raaj, Mev Shamira

Membership fees: 30 euro per jaar.

 

 

 

Return to  Welcome Page                                              naar Menu