Adres: De Vlaschaard 57, 1183KM, AMSTELVEEN      E-mail: vedanta.nederland@gmail.com    Telefoon: (0031) 020-441 0155   KvK nummer: 40411683

 

Wat is Vedanta?

Het woord “Vedanta” betekent voornamelijk 3 dingen:

a) De universele basis van alle religies.  b) Een systeem van filosofie.     c) De laatste delen van of hoogepunten uit de Veda’s.

Vedanta Centra van de Ramakrishna beweging beschouwen Vedanta in al deze betekenissen. Vedanta geeft de spirituele basis of het fundament aan alle ware religies van de wereld. Om dit te doen, gebruikt het de Vedanta filosofie die universeel is en alle meningen over God, het universum en de levende wezens omarmt. Zo’n universele filosofie wordt onderwezen in de Upanishads, die de laatste delen uitmaken van de Veda’s, de Vedanta genoemd. Afgezien van de Upanishads betekent Vedanta ook andere belangrijke geschriften, zoals de Bhagavadgita en de Brahma Sutras.

 

 

Een video over Sister Nivedita

 

 

 

Verschillen Vedanta en Yoga van elkaar?

Nee, dat doen ze niet. Als we met “Vedanta” de naam van een Indiaas filosofisch systeem bedoelen, dan is het één van de zes systemen, en is yoga een ander systeem. Maar, zelfs als een systeem van Indiase filosofie, omvat Vedanta yoga. Als we met “Vedanta” de universele basis van alle religies bedoelen, omvat het alles en is yoga een integraal onderdeel van Vedanta. Vedanta en yoga zijn niet verschillend in deze betekenis. Yoga leidt tot vereniging met Purusha of het Zelf en Vedanta betekent hetzelfdde. Vedanta betekent niet alleen Advaita Vedanta. Vedanta omvat meditatie, devotie, dienstbaarheid en alle paden die bekend zijn aan de mensheid, grofweg geclassificeerd in vier yoga’s—bhakti yoga, jnana yoga, karma yoga en raja yoga. Dus als we spreken over Vedanta, spreken we over een universeel systeem dat of een levenswijze die alles inhoudt.

Sri Ramakrishna spendeerde elke seconde van twee volledige decennia aan het intensief beoefenen van alle wegen naar God. Hij bereikte het hoogste met behulp van alle wegen en verklaarde dat alle wegen leiden naar het zelfde Doel.Zijn persoonlijke ervaringen bewijzen de waarheden die de Vedanta filosofie verklaart.

 

De Fundamentele Leringen van Vedanta

De fundamentele leringen van Vedanta worden geuit in deze mooie woorden van Swami Vivekananda:“Elke ziel is in potentie goddelijk. Het doel is om uiting te geven aan deze innerlijke Goddelijkheid door middel van het beheersen van de externe en inwendige natuur.
Doe dit door middel van werk, verering, psychische beheersing of filosofie- doormiddel van één, meerdere of al deze wijzen- en wees vrij.
Dit is het geheel van religie. Doctrines, dogma’s, rituelen, boeken, tempels of vormen zijn slechts secondaire details."
Verder leert Vedanta dat alle Bestaan één is, dat er harmonie zou moeten zijn tussen alle religies en dat we nooit moeten denken dat we zondaars zijn.We zijn Goddelijk!

 

"Laat elke man, vrouw en kind – ongeacht afkomst, geboorte of vermogens - weten, dat achter de sterke en de zwakke mens, achter de hoog- en de laag geborene, achter ieder mens, die Eeuwige Ziel huist, waardoor een ieder verzekerd is van de onbegrensde mogelijkheid en het onbegrensde vermogen om groots te worden en goed te worden.

Laten we tot elke sterveling zeggen: 'Sta op. Ontwaak en ga voort tot het doel is bereikt'. Sta op, Ontwaak! Schudt de zwakheid af; dat is een hersenschim. Niemand is werkelijk zwak, de ziel is oneindig, almachtig en alwetend. Sta rechtop, wees
weerbaar en kom uit voor de God die in je is, verloochen Hem niet!

Leer jezelf en leer iedereen wat zijn/haar ware aard is. Doe beroep op de sluimerende ziel en zie hoe ze ontwaakt. De kracht zal komen en de luister zal komen; goedheid zal komen, zuiverheid zal komen en al wat uitnemend is zal komen als deze ziel uit haar sluimer ontwaakt, van zichzelf bewust en werkzaam wordt.”


Swami Vivekananda


De harmonizer van alle yogas en filosofieën

 
 

Naar Menu


Een belangrijke boek over Advaita Vedanta (Ingels): hier