Adres: Rijksweg 141, Hoogersmilde 9423PA E-mail: vedanta.nederland@gmail.com  Telefoon: (0031) 0592-865283 KvK nummer: 40411683

                    

naar Menu


Drie Nederlanders ontmoetten Swami Vivekananda.

Twee waren zijn discipelen--Cornelis Heijblom en Henry van Haagen.

De derde was een wereldberoemde wetenschapper. Hij ontdekte de fluorescerende lamp.
Hij was Peter Cooper Hewitt.

 

SWAMI ATULANANDA

De allereerste niet-Indiase monnik van de Ramakrishna Orde, uit Amsterdam, Nederland. Cornelis Johannes Heijblom werd geboren aan de Keizersgracht 534 (toenmaals nr 725) op 7 Februari 1870. Zijn ouders waren Elisha William Heijblom (1831-1921), een rijke effectenmakelaar en makelaar, en Christina Jacoba van Oosterwijk-Bruijn (1833-1881). In feite waren al zijn voorouders effectenmakelaar. Er is niet veel bekend over zijn kinderjaren. Toen Cornelis 11 jaar oud was, verloor hij zijn geliefde moeder. Twee jaar later verhuisde het gezin van Amsterdam naar Arnhem, waar zijn vader commissaris werd. Cornelis zette zijn studie daar voort. In mei 1892 hertrouwde zijn vader en het gezin verhuisde naar Velp.

Cornelis trad niet in de voetsporen van zijn voorouders en werd dus geen makelaar. Hij werd opgeleid in de landbouw. Het waren vreselijke jaren voor landbouwers in Europa. Duizenden en duizenden migreerden naar de Verenigde Staten als gevolg van werkeloosheid en armoede.

Het is niet bekend waarom Cornelis naar de VS verhuisde, maar het is bekend dat de Voorzienigheid andere plannen met hem had. Ingescheept op de SS Veendam vanuit Rotterdam op 24 Oktober 1891, bereikte Cornelis New York op 4 November 1891. Dus, hij was 2 jaar eerder in de VS dan Swami Vivekananda.

Cornelis werkte in verschillende functies, waaronder voor enige tijd in boerderijen. Door een val van een paard liep hij rugletsel op, waar hij de rest van zijn leven last van hield. Cornelis moet tegen 1894 over Swami Vivekananda en zijn filosofie gehoord hebben, omdat swamigi erg bekend aan het worden was. Verder richtte hij de allereerste Vedanta Vereniging op in New York in 1894 en nodigde zijn mede-discipel, Swami Abhedananda, uit om daar te werken. In de tussentijd had Cornelis Swami Vivekananda’s Raja Yoga gelezen. Zonder twijfel wilde hij Swami Vivekananda horen en ontmoeten. Op een dag toen hij naar een lezing ging van een zekere Amerikaanse man, vroeg een vriend hem of hij naar de lezing zou willen komen van Swami Vivekananda de zondag erna.

Cornelis dacht dat Swami Vivekananda in India was en daar had hij gelijk in. In ieder geval , toen hij naar de locatie van de lezing kwam en Swami Abhedananda zag in plaats van Swami Vivekananda, was hij zonder twijfel ook onder de indruk van hem.

Dus, Cornelis kwam in 1898 ”per toeval” bij Vedanta, zoals hij het stelt in zijn boek: Met de Swamis in Amerika en India.

Zijn eerste contact was met Swami Abhedananda die Cornelis inwijdde in de geloften van een novice(brahmacarin) en hem de naam “Gurudas” gaf. Later werkte Gurudas er intensief aan om het doel te bereiken van spirituele verlichting. Hij kwam in contact met een groot verlichte spirituele meester, Swami Turiyananda die was gekomen om Swami Vivekananda in zijn werk te assisteren.

Gurudas werkte intensief aan het opbouwen van het grootse retraite centrum van 160 hectaren, Shanti Ashrama in San Antonio Valley, Californië (VS), dat nog steeds tot op de dag van vandaag inspireert. Zijn jarenlange nauwe contact met Swami Turiyananda maakte hem nog vuriger in zijn zoektocht naar de Waarheid. Vóór zijn overlijden vertelde Swami Turiyananda Gurudas: “Mijn jongen, zei hij, “Ik heb je het beste gegeven wat India te geven heeft. Het is een grote schat, bewaar het zorgvuldig.”

Tientallen jaren van ascese in India

Swami Atulananda ontmoette Swami Vivekananda en kreeg zijn zegen. Hij reisde naar India en het meest gezegende moment van zijn leven kwam in 1911, toen hij spirituele initiatie ontving van niemand minder dan Holy Mother Sir Sarada Devi. In 1923 ontving Gurudas Maharaj de kloostergeloften, sannyasa en hij werd Swami Atulananda.
Hij is de allereerste niet-Indiase monnik van de Ramakrishna Orde die zijn hele leven als monnik geleefd heeft. Atulananda kwam in nauw contact met alle zestien directe discipelen van Sri Ramakrishna. Een aldoor inspirerend leven, Atulananda morde nooit als het harde Indiase klimaat en andere problemen hem zwaar op de proef stelden. Hij verdroeg al de moeilijkheden in stilte en klaagde nooit over zijn gezondheidsproblemen, hoewel deze hem enorm belastten.

Atulananda was een verlichte ziel. In één van zijn boeken wordt een opmerkelijk incident verteld, namelijk toen hij van aangezicht tot aangezicht kwam te staan met God. Toen Atulananda met twee andere monniken naar Badrinath ging, had hij deze wonderbare ervaring. De monniken wachtten op het moment dat de tempel open zou gaan. Omdat hij westerling was, zou Atulananda niet toegelaten worden in het heiligdom (sanctum), dankzij de strenge gewoonten van de tempels. Maar een jonge, stralende, schitterend -uitziende priester kwam en nam de monniken mee naar binnen door een zij-ingang. En ze waren vlak voor de Heer! De priester ging echter niet opzij maar terwijl hij wees op de beeltenis op zijn rug, zei hij: “Dit is de Heer”. De monniken zagen de Heer en de priester nam hen mee naar buiten en verdween. Later zochten de monniken overal naar de priester, maar niemand kon zeggen wie deze vreemde priester was.Er zijn verscheidene boeken in verband met Swami Atulananda waarvan Met de Swami’s in Amerika en India en Alleen de Atman is (Atman Alone Abides) belangrijk zijn. Omdat deze priester niet bestond. God, Zelf, was gekomen in de gedaante van een priester en had Zichzelf getoond, daarom was Hij niet opzij gegaan, zodat de monniken de afbeelding goed konden zien. Swami Atulananda leefde vele jaren aan de voet van de Himalaya’s, in Rishikesh.

Hij leefde ook in Missouri, continue in Zijn contemplatie. Hij gaf zijn lichaam op op 10 augustus 1966 op de hoge leeftijd van 96 jaar.

 KAMER VAN SWAMI ATULANANDA IN HARIDWAR, INDIA

Heilige herinneringen aan een heilige die God van aangezicht tot aangezicht zag.

SWAMI ATULANANDA'S ROOM IN HARIDWAR

 

 KAMER VAN SWAMI ATULANANDA, HARIDWAR

 

 KAMER VAN SWAMI ATULANANDA, HARIDWAR#

HENRY JAN VAN HAAGEN

Henry Jan van Haagen (1865 - 21 juni 1935)

(Henry Jan van Haagen was grafisch vormgever van het door Swami Vivekananda ontworpen embleem van de Ramakrishna Orde.)

HET LEVEN

Brahmachari (Celibatair) Henry Jan van Haagen werd geboren in 1865. Onderzoek heeft heel weinig informatie over Henry, zijn geboorte, zijn familie etc. opgeleverd. We zijn niet in staat geweest om iets van zijn portretten te traceren. Dus is het niet mogelijk te zeggen waar hij precies geboren is. Maar dat hij niet in de Verenigde Staten geboren is en dat hij een migrant was is bekend.

Henry's moeder heette Adolfine van Haagen. Ze stierf in 1919. Onderzoek wees uit dat hij niet in de Verenigde Staten (VS) geboren is. Tijdgenoten vermeldden hem als een immigrant. Dus is hij waarschijnlijk een migrant uit Nederland. Henry van Haagen was ongehuwd. Hij had een een grote belangstelling en interesse voor de Bhagavad Gita. Vanwege zijn interesse voor de Oosterse filosofie kwam hij in aanraking met Swami Vivekananda. Henry werd een discipel (leerling) van Swami Vivekananda. Het bleef niet hierbij ( Niet dat alleen).

Henry van Haagen was unmarried. He had deep interest in the Bhagavadgita. Owing to his interest in Oriental philosophy, he came in touch with Swami Vivekananda in New York. Henry became Swami Vivekananda's disciple. Not only that. Swami Vivekananda gave him the vows of brahmacharya.

“Swami Vivekananda nam bij hem de gelofte van celibatair (brahmachari) af. Op 20 februari 1896 legden drie personen de gelofte van celibaat (brahmachari) bij Swami Vivekananda af. Miss (Mejuffrouw) Ellen Waldo, Meneer Josaih Goodwin en de jonge man, Henry van Haagen.” (Vivekananda in the West, New Discoveries, Volume 3 pagina 520). Dus er waren twee Europeanen bij de ceremonie aanwezig, Goodwin en van Haagen. Goodwin was gehuwd (getrouwd) en van Haagen niet. Dit feit (deze gebeurtenis) is van historisch belang daar Henry van Haagen de eerste Nederlander is, die ooit geïnitialiseerd werd in de traditie van Vedanta als novice door niemand anders dan de grote Profeet Vivekananda.

HET EMBLEEM VAN DE RAMAKRISHNA ORDE

July 1900 Morning, Fifty-eighth Street, New York
"‘De Vedanta Vereniging was definief opgericht en had een eevoudig huis betrokken in de Fifty-Eighth Street, New York. Mevrouw Crane, de huishoudster, vertelde me dat Swami op een morgen aan de ontbijttafel zat, toen de drukker langs kwam. Hij zei dat hij een circulaire voor de Vereniging aan het maken was en wenste een embleem daarop te plaatsen. Hij vroeg of Swami daarvoor een suggestie had. Swami nam de enveloppe van een bief, die hij zojuist ontvangen had, scheurde het open en op de onbeschreven kant tekende hij enkele golven, e zwaan, de lotusbloem en de zon omringd door een slang, de 4 yogas omhuld door eeuwigheid leek het wel. hij wierp het stuk papier met het ontwerp op tafelen zei: "Teken het op schaal". Henry van Haagen, de drukker was zowel een handige ontwerper als een drukker. Hij zette de ruwe schets om in een een afgewerkte definitieve tekening.’

Het was de gewoonte van van Haagen om Swami Abhedananda naar vele plaatsen te brengen. Nadrukkelijk moet vermeld worden van de sightseeing van New York. Henry van Haagen nam de Swami mee naar het Savoy Theater. Swami Abhedananda was in zijn was verheugd om de elektroscoop en plaatjes te zien in het Savoy Theater.

INCIDENT

Bedroefd jammerde Henry Jan van Haagen tot Swami Vivekananda: ‘Swami het is triest dat uw sublieme leringen tot nu toe geen groter navolging heeft gehad.’

Swami Vivekananda antwoordde daarop: ‘Als ik gewild had dan had ik duizenden meer gehad bij mijn lezingen. Het is de oprechte student en niet alleen maar het grote aantal toehoorders , die zal helpen om dit werk tot een succes te brengen. Als het me lukt om tijdens mijn hele leven slechts één persoon te helpen om vrijheid te bereiken, dan zal ik het gevoel hebben dat mijn inspanningen niet voor niets is geweest, maar redelijk succesvol.’

Er zijn geen foto's van Henry J. van Haagen beschikbaar. Slechts zijn doodcertificaten zouden kunnen worden verzameld dankzij Rev Swami Yuktatmanandaji van de New York Vedanta Society.

Knipsels

Mejuffrouw Anna Josephine Ingersoll (1852-1940) uit New York City bliceerde een stuk "De Swamis in Amerika" in de tijdschrift The Arena, in 1899. De tekst bevat portretten van de Swami's Vivekananda, Abhedananda en Saradananda, auteursrechtelijk beschermd door HJ Van Haagen.

****

In het maart nummer van Intelligence van 1898 (later Metafysische Magazine) verschijnt er een artikel van Swami Abhedananda geheten "De eigenschappen van God en hoe de mens daarmee verbonden is." Op de voorpagina is er een foto die de hele bladzijde van de Swami omvat gemaakt door Henry Jan van Haagen.

****

Op 22 februari 1898 gingen Swami Abhedananda en Henry Van Hagen naar een lezing over de "Vedas" gegeven (gehouden) door Professor Williams Jackson (1862-1937) aan de Universiteit van Columbia bij het Brooklyn Instituut, het instituut voor Kunst en Wetenschap.

***

Swami Abhedananda en Van Haagen waren dik bevriend. Op 6 augustus 1897 arriveerde Swami Abhedananda in New York. Nadat Swami Abhedananda uit Londen aankwam was de heer van Haagen er naar toegegaan om hem te ontvangen in de haven. Helaas herkende Swami Abhedananda hem niet en ging alleen naar de residentie van Mevrouw Mary Phillip Mary was verbaasd. 'Waar is van Haagen (gebleven) ?

 

naar Menu

 Henry Jan van Haagen was ook een tekenaar, een uitgever en een uitvinder. Hier zijn zijn octrooien.

Henry van haagen had auteursrechten van de foto's van Sri Ramakrishna

 

Verduisterd voor de duidelijkheid
 

 
 
 

REMINISCIENCES OF SWAMI VIVEKANANDA, Door Henry Jan van Haagen (Engels) : Klik Hier