Het is een zegen om geestelijk van dienst te zijn. Vooral als we bij Ramakrishna zijn.

Lid Worden

Word lid van de wereldwijde familie van spirituele zoekers.

Vragen en Antwoorden over Lid Worden

Wat betekent het om lid te worden van de Vedanta Society?
Door lid te worden, maakt u deel uit van de Ramakrishna-beweging wereldwijd, die zich inzet voor het algehele welzijn van ieder mens.
Wat moet ik doen om lid te worden?
Het enige dat u hoeft te doen, is het formulier invullen en naar ons opsturen. Indien mogelijk doneert u jaarlijks 60 euro aan contributie. U hoeft niets meer te doen. U kunt de Vedanta Society of Holland bezoeken wanneer u kunt. We zullen uw toestemming vragen om u eens per maand e-mails te sturen over onze activiteiten. We sturen u ook een link naar ons gratis maandblad.
Welke voordelen krijg ik?
Hmmm, natuurlijk stellen weinigen deze vraag. Maar, grace! Divine Grace! U zult de genade van Sri Ramakrishna, Moeder en Swamiji ontvangen om te helpen bij hun goddelijke zaak. Elke goede daad gaat honderd slechte daden uit het verleden tegen. De genade van Sri Ramakrishna is genoeg om ons weg te nemen van verdriet en lijden.
Kan ik als lid van dienst zijn?
Wij heten u welkom om u van dienst te zijn, wanneer u maar kunt, op welke manier dan ook.
Zijn er verplichtingen?
Geen verplichtingen. Geen eisen van ons. Zoals we al zeiden, uit uw goedheid, als u kunt helpen, bent u welkom. Dat is alles.

Zul u dit kleine niet doen voor een nobel doel?   Terug naar Membership Page
Schrijf naar: vedanta.nederland@gmail.com

become a member of the worldwife ramakrishna vedanta family

Questions about being a Member of the Vedanta Society

What does it mean to become a member of Vedanta Society?
In India, you go to some temple, pray, meditate, worship, and return home. Outside India, temples are considered organisations or companies. They want "members". As you know, Sri Ramakrishna, Mother, and Swamiji gave their heart's blood to do good to the world. Will you not help their cause by becoming members?
By becoming a member, you will form part of the Ramakrishna Movement worldwide, which is working for the all-round well-being of every human being.
What must I do to become a member?
All you have to do is fill the form and send it to us--by pressing the "submit" button. The annual membership fee is 60 euros. If you cannot pay, just be a member. That is all. If possible, you will donate 60 euros per year as membership fees annually. If not, nothing to worry.
Generally people become worried when the question of money comess. We are a charitable institution. How can we run without help from charitable friends?
You need not do anything more. Fill in the form, and thus show your support to the spiritual regeneration of the world.
You may visit the Vedanta Society of Holland when you can. We shall seek your permission to send you emails once a month about our activities. If you like, you may take part in some of them. We shall also send you link to our free monthly magazine.
What benefits do I get? Hmmmm. Worldly benefits... we can't say. But divine grace, for sure. You shall receive the grace of Sri Ramakrishna, Mother, and Swamiji for helping in their divine cause. Every good act counters a hundred bad acts of the past. The grace of Sri Ramakrishna is enough to take us away from sorrow and suffering.
I belong to another group or guru or system of India. Can I still be a member?
Of course yes! Sri Ramakrisshna is universal. You are welcome even if your group is different. Dedicating a few hours of your free time to serve the Supreme is the most joyful decision of your life. Even if you do a little for the Lord, He gives back in abundance.
Can I be of any service as a Member?
We welcome you to be of service, whenever you can, in whatever way you can.
Are there any obligations?
No! There are absolutely no obligations. No demands from us. As we said, out of your goodness, if you can help, you are welcome. That is all. Please fill in the form and send it. Thank you!
For further doubts, write to us at vedanta.nederland@gmail.com

Will you not do this much for the divine cause? Just becoming a member by sending your name and address! Just that much!

Return to Membership Page

 

Index Menu Top of Page